Документи

„Евробул“ ЕООД е съучредител и редовен член на Национално Сдружение на Българските Спедитори (НСБС) и осъществява своята дейност в съответствие с приетите Общи спедиторски и Общи складови условия на Сдружението.
 

НСБС е национално представителна браншова организация, която представлява интересите на транспортно-спедиторския и логистичен бранш. Сдружението обединява почти всички доказани фирми, които покриват целия спектър на спедицията и логистиката, извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги, реализират над половината от приходите и 83% от брутната печалба в спедиторския бранш.

НСБС е член на ФИАТА, Международната федерация на спедиторските асоциации и  КЛЕКАТ, Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги.

През 1996 г. НСБС изработи и наложи сред членовете си Общи спедиторски и Общи складови условия, които налагат високи професионални стандарти за оказваните от тях спедиторски и логистични услуги.

 

Тук може да се запознаете с Общите спедиторски и Общите складови условия на Национално Сдружение на Българските Спедитори.
 

„Евробул“ ЕООД притежава следните лицензи и застраховки:

  • Застрахователна полица „Отговорност на спедитора“

  • Сертификат №25 за редовно членство на НСБС за 2020 г.

  • Сертификат  ISO 9001:2015