Полезни връзки

„Евробул“ ЕООД е Вашият транспортен партньор. За да Ви улесним, Ви предоставяме информация, свързана с правно-нормативната уредба, регулираща дейността на фирмите и държавните институции в сферата на спедицията.

 

Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)

Закон за автомобилните превози

Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети тир (Конвенция тир от 1975 г.)

Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) - Основни промени 2015

Закон за митниците

Закон за акцизите и данъчните складове

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията