Регионални офиси

Управлението на „Евробул“ ЕООД е базирано в София. Компанията има и офиси в страната.

 

ЕВРОБУЛ” ЕООД – ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

1680 София – Бизнес Център „Беллиссимо”,

Бул. „България” № 102, етаж 2, офис 20.

Тел./Факс: (02) 854 80 00

Управител: Евгения Лалковска

За контакт:

e-mail: assen@evrobul.com

e-mail: zidarov@evrobul.com

e-mail: slavina@evrobul.com

www.evrobul.com

 

 

„ЕВРОБУЛ” ЕООД – ПЛОВДИВ

4000 Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” 6А, офис 1.

Тел./Факс: (032) 26 70 75,

(032) 62 18 09, (032) 62 09 06

За контакт:

е-mail:

e-mail:

 

„ЕВРОБУЛ” ЕООД – СЛИВЕН

8000 Сливен, ул. „Хаджи Димитър” 30, офис 15

Тел.: (044) 66-26-82, (044) 66-27-93

Факс: (044) 66-26-82

За контакт:

e-mail:

e-mail:

 

„ЕВРОБУЛ” ЕООД – МОНТАНА

3400 Монтана, бул. „Трети март” 74

Тел./факс: (096) 307-550, (096) 307-055

Управител: Иво Иков

За контакт:

e-mail:

e-mail: