Защо биогоривата на растителна основа не са сребърният куршум за въглеродния проблем на Европа

Bio fuels

Човечеството изпитва трудности да се отърве от пристрастяването си към изкопаемите горива. През последните две десетилетия усилията за ограничаване на емисиите на парникови газове често изглеждаха по-скоро като бебешки стъпки и оскъдни компромиси, а не като радикални решения, настоявани от много учени. Един от тези компромиси в Европа беше да продължим да караме нашите автомобили, […]

Разрешение CEMT

autorizzazione cemt annuale

Разрешението на CEMT (CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Европейска конференция на министрите на транспорта) позволява на компаниите да транспортират товари през националните граници между страните от CEMT (освен ОИСР това включва и много страни от Източна и Югоизточна Европа). Разрешението на CEMT не разрешава вътрешен трафик или транспорт между държава-членка на […]

ADR (опасни товари)

Transport drogowy

ADR е името на европейския договор за опасни товари. Договорът съдържа разпоредби за движение по отношение на опаковането, обезопасяването на товарите и етикетирането на опасни товари. Срокът ADR е съкращение от „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, което се превежда като „Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по […]

Видове товарни превозни средства по суша

image 32

Превозни средства с твърда връзка (соло камиони): шаси-кабина, буквално шаси с кабина на водача, монтирана отпред, а останалата част изгражда носещата каросерия, която е монтирана в задната част на кабината. Твърдите превозни средства имат две или три оси. Търговските камиони с две оси са с товароподемност до осем тона, а тези с три оси са […]

Видове палети и тяхната употреба

image 7

При опаковането палетите са важно логистично оборудване. Палетът е преносима, твърда платформа, която е плоска и може да носи товара. Различни видове палети се използват за натрупване, съхранение, сглобяване или транспортиране на стоки. Те подобряват оперативната ефективност на склада, като позволяват лесно придвижване на подредени стоки с помощта на машини или инструменти, като мотокари и […]

Дългосрочни решения за облекчаване на претоварената глобална верига за доставки

001 150x150 1

Блокирането и протоколите за социално дистанциране доведоха до значителен спад в покупките през 2020 г., последвано от нарастващо търсене, тъй като страните започнаха да отварят отново икономиките си през 2021 г. Превозвачите, спедиторите и бизнесът опитаха различни решения – от наддаване един на друг за контейнери до наемане на кораби и закупуване собствени контейнери. Това […]

AlpInnoCT:  европейският проект, използващ интермодален транспорт за защита на Алпите

Totem

Алпите имат чувствителна екосистема, през която минават повече от два милиона камиона всяка година. Този пътен товарен трафик причинява задръствания, шум и замърсяване на околната среда. За да се противодейства на това, европейски проект, наречен AlpInnoCT (Алпийски иновации за комбиниран транспорт), има за цел да повиши ефективността на комбинирания транспорт, система, при която се използват […]

Слънчевите клетки по пътищата, нова посока за енергийния преход на Европа

Totem

Заедно Германия, Белгия и Холандия имат над 800 000 километра пътища, които могат да се използват за някои енергийни нужди. На 400-метров участък от магистрала в Холандия звуковите бариери не само намаляват шума, но и създават зелена енергия за 60 местни домакинства, тъй като са оборудвани със слънчеви панели. Тази пилотна схема за възобновяема енергия […]