project green

ЕВРОБУЛ

Проектна логистика

Евробул е на Ваше разположение при изпълнението на големи инвестиционни проекти. Поемаме планирането и осигуряването на цялостно логистично обслужване в изграждането на мащабни обекти – производствени бази, хотели, пътища, търговски комплекси. Попитайте ни още на предварителния етап или в момент на нужда от логистика.

project logistics

ПРОЕКТНА ЛОГИСТИКА

Детайлите са важни

Изпълнението на инвестиционен проект е истинско предизвикателство от логистична гледна точка.


Опитът ни ще Ви е от полза при планирането и вземането на решения как и с какви превозни средства да транспортирате оборудването и материалите. Как да се разтоварят и да се съхраняват.