Екип

В Евробул ние сме семейство. Всеки член на нашето семейство е доказан професионалист, екипен играч и има истинска страст към работата си. Запознайте се с нас!

Marcus Brennand

Управител

Ивана

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
24
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
50
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Tony Brennand

Заместник управител

Асен

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
20
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
10
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Jeremy Jones

Заместник управител

Михаил

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
14
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
90
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Sandy Kydd

Търговски директор

Славина

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
8
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Marie Holland

Експерт продажби

Велина

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
21
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Dean Layton-James

Експерт продажби

Симеон

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
14
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Matthew Sheppard

Спедитор

Иво

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
15
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
40
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Andy McEniry

Спедитор

Цецка

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
12
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Moisis Hadjiagathangelou

Спедитор

Цветелина

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
6
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Claudio Graciolli

Спедитор

Ирина

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
5
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
90
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Simone Cabras

Спедитор

Димитър

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
3
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
40
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Agnes Palit

Спедитор

Красимира

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
2
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Petar Vukotic

Спедитор

Делян

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
1
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Hassan Rasheed

Спедитор

Невена

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
<1
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
75
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Jerome Kenway

Спедитор

Тугай

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
<1
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Jerome Kenway

Спедитор

Борислава

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
<1
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Jerome Kenway

Счетоводител

Наташа

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
<1
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
Jerome Kenway

Счетоводител

Стефка

$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
<1
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100
$personTrump->industryTrumps[$index]->trump->name
100

Нашата мисия е не само да превозваме товари, но и да доставяме доверие на всеки наш клиент