Етинчен Кодекс

Честност

Честността е един от основните ни етични принципи. В Евробул държим на честността спрямо клиентите, спрямо бизнес партньорите, спрямо служителите и спрямо държавата. Вярваме, че честността е пътят към доверието и изграждането на дългосрочни и стабилни отношения с нашите клиенти и бизнес партньори.

Коректност

Високият професионализъм и надеждност на предлаганите от Евробул услуги се базират на коректни делови отношения, на прозрачност при предлагане на услугите и отчетност при изпълнението на възложената ни работа.

Отговорност

Отличителна черта на служителите в Евробул е отговорното отношение към задълженията и към клиентите. В практиката си сме се убедили, че основна предпоставка за предоставянето на качествена и надеждна услуга е силното чувство за отговорност. Всеки наш клиент може да усети личната отговорност и персоналното отношение, с които служителите ни подхождат към задачите си. 

Конфиденциалност

В Евробул зачитаме конфиденциалността на търговската и счетоводна информация на нашите клиенти, партньори и конкуренти и строго осъждаме всяко нарушение на търговската им тайна.

Лоялна Конкуренция

Ние държим на равноправното третиране на всички участници в икономическия живот. Всеки наш служител е инструктиран да не допуска каквито и да е било корупционни прояви или други неправомерни действия, които биха нарушили принципа за свободна и лоялна конкуренция.

Законност

Основен принцип, на който държим в Евробул и който изискваме и от нашите клиенти и партньори, е спазване на приложимото законодателство във всеки един аспект от дейността, която осъществяваме.