ЕВРОБУЛ

Документи и сертификати

В Евробул се стремим към високи стандарти в това, което правим. За да сме уверени в себе си, сме сертифицирани по ISO при водеща сертифицираща агенция. Членуваме в НСБС, за да можем да защитим, както нашите интереси, така и интересите на партньорите ни. В допълнение поддържаме застраховка „Отговорност на спедитора“ с достатъчен лимит при водещ немски застраховател.