Нашата история

ЗА ЕВРОБУЛ

“Евробул“ – оттогава досега, или хроника за превози на товари и доверие

Решихме да правим спедиция в България по нов начин и така започна историята на „Евробул“. Годината беше 1992 г. Пазарите се отвориха, много компании търсеха международни транспортни услуги. Беше идеалното време за отговорна и етична спедиция, която да промени представата за тази дейност. А от промяна имаше нужда. Затова създадохме„Евробул“. Като пример, който постепенно се превърна в мисия.

Тогава, в началото на 90те години, показахме за пръв път начина на „Евробул“ за правене на спедиция. Оказа се очаквано успешен. И бизнесът ни тръгна с летящ старт – поръчки  за  превоз  на  огромен  обем  товари  от  нарастващ  брой  клиенти.  Ние бяхме подготвени – с квалифициран и опитен екип, ентусиазъм и желание за работа. И с името „Евробул“ подходящо за компанията и за продукта, който създавахме и развивахме всеки ден. В бранда вложихме по нещо тематично и лично.


Оттогава до днес начинът на „Евробул“ за правене на спедиция се развива успешно, без да се отклонява от своите принципи. Предлагаме услуги на международния фрахтов пазар, като работим по немски образец. И, което е важното и характерното за „Евробул“: неотклонно и безкомпромисно изповядваме и спазваме нашия етичен кодекс. А в него е записано: честност и коректност към клиентите, към доставчиците, към служителите ни и към държавата. Така е полесно и честно. И така се печели доверие.

Изминалите години бяха различно трудни, но винаги интересни за „Евробул“. Имахме различни   периоди.   До  2000та   година   се  радвахме  на   устойчив  растеж,  с   много клиенти. После стана време мъчно, на моменти критично. Между 2001 и 2010 г. се появиха трудности със събиране на вземанията. Някои големи клиенти решиха да ни изненадат с фалити. Но, въпреки огромните финансови загуби, „Евробул“ спази етичния си кодекс. Издължихме се коректно на всички наши контрагенти.

 

За  „Евробул“  всяка трудност  и/или  криза даваше  ново  начало  на  устойчив  растеж. Всеки път. През 2011 г. поставихме начало на растежа с нов, огромен корпоративен клиент, спечелен след месеци усилена работа, с безброй оферти и срещи. За този клиент разработихме и нови логистични решения. В „Евробул“ така привличаме клиенти и оставаме заедно – до ден днешен. 

 

Междувременно, „Евробул“ успя да пребори конкуренцията  в лицето на някои от найголемите световни спедитори. В периода след 2016 г. навлязохме на нови пазари, и постигнахме забележим ръст на нови клиенти. Тогава се сертифицирахме и по ISO 9001:2015, създадохме и внедрихме собствена система за управление на процесите във фирмата, която се актуализира непрекъснато, в зависимост от нуждите ни. 

 

Досегашната история на „Евробул“ е хроника от оптимални логистични решения. От спечелено  и ежедневно  защитавано  доверие на партньорите. От изпълнени в срок превози и доволни клиенти. 

“Евробул“: Доставяме доверие, превозваме товари.